SOUTH AFRICAN ARTIST, MPUME HLABISA RELEASES 10-TRACK ALBUM, "NAMI NGIYAYA E SHILO"

Sold Out Media signee/South Africa-based singer, Mpume Hlabisa has chosen to take the bold step by dropping her 10-track album "Nami Ngiyaya E Shilo" which follow after the 2017 Ogama LinguJesu.

Mpume Hlabisa - Nami Ngiyaya E Shilo

Tracklist

  • Ngonyama kaJuda

  • Igazi Lakhe

  • Nami Ngiyaya eShilo

  • Uhlezi Endumisweni

  • Sibong`igazi

  • Come Come

  • Khweshela Le!

  • Ngokulandela Msindisi

  • Mawushe Umsebenzi

  • Bafuna Ukumkhipha loJesu

You can enjoy a bit of Mpume Hlabisa`s album by watching the video of "Igazi Lakhe" below. (Download)

<